Aké osobné údaje o mne uchovávate?

Uchovávame tvoje meno a priezvisko, doručovaciu adresu, fakturačné údaje, číslo mobilného telefónu, e-mailovú adresu a tiež všetky tebe vystavené faktúry.

Načo potrebujte tieto údaje?

Potrebujeme ich na vyfaktúrovanie tvojej objednávky a na doručenie tvojho balíka.

Ako zmením tieto údaje?

Môžeš ich zmeniť vo svojom účte po prihlásení do nášho E-Shopu www.jedzhned.sk.

Ako vymažem tieto údaje?

Napíš nám žiadosť na info@jedzhned.sk. Po jej prijatí vymažeme všetky tvoje údaje okrem tých, ktoré sa nachádzajú na už vystavených faktúrach. Tie sme podľa slovenského zákona o účtovníctve povinní archivovať desať rokov.

Ako spracúvate a chránite moje osobné údaje?

Tvoje osobné údaje spracúvame v súlade s európskym nariadením General Data Protection Regulation č. 2016/679 a so zákonom č. 122/2013 Zbierky zákonov Slovenskej republiky o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Tvoje osobné údaje sú prísne dôverné a za žiadnych okolností ich neposkytujeme tretej strane. Všetky naše systémy sú chránené proti zneužitiu.