Zodpovedný vedúci: Peter Krajčovič, tel. 0905 601 752 v pracovné dni od 9:00 do 17:00

Email: info@jedzhned.sk

Mobil: 0910 414 414 v pracovné dni od 9:00 do 17:00

Facebook: www.facebook.com/jedzhned

Google+: +JedzhnedSk

Twiter: @jedzhned

Fakturačné údaje: Litelife s.r.o.,  Zámocká 8, 811 01 Bratislava, IČO 46264884, DIČ DPH SK2023321366.

Zápis v OR: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 74576/B

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., IBAN SK68 1100 0000 0029 2686 1954, SWIFT TATR SK BX

Orgán dozoru:  Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava